Pojęcia podstawowe > Likwidacja środka

Drukuj

Likwidacja środka

Jednym ze sposobów zakończenia użytkowania środka trwałego jest jego fizyczna likwidacja, udokumentowana i zaewidencjonowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moduł Środki Trwałe umożliwia ewidencjonowanie zakończenia procesu eksploatacji środka trwałego poprzez jego likwidację.

W celu przeprowadzenia procesu likwidacji należy podświetlić środek na liście w oknie Środki trwałe, a następnie wybrać przycisk b_st_lik. W otwartym dialogu Likwidacja środka trwałego ewidencjonowanie są informacje o likwidacji środka. Po jej przeprowadzeniu na panelu Nazwa w oknie opisu środka trwałego pojawi się pieczęć c_zlikwid natomiast jeżeli likwidacja związana jest z przekazaniem środka do innej jednostki organizacyjnej to pieczęć c_przenie.