Pojęcia podstawowe > Korekty umorzeń

Drukuj

Korekty umorzeń

Pod nazwą korekty umorzeń środków trwałych należy rozumieć wprowadzenie informacji, umożliwiających wygenerowanie dokumentów korygujących dokonane zapisy księgowe. Możliwe jest dokonanie korekty dotychczas wyliczonych wartości umorzenia bilansowego i podatkowego dla wybranego środka trwałego oraz planowanych wartości umorzeń w kolejnych miesiącach. Może to być konieczne na przykład wtedy, gdy zapomniano przeprowadzić likwidację lub sprzedaż środka trwałego i amortyzacja naliczała się zbyt długo.

W celu przeprowadzenia korekty umorzeń należy w otwartym oknie Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia zaznaczyć kwotę podlegającą korekcie, a następnie wybrać przycisk b_apl_kr i w dialogu odpowiednio Korekta planu amortyzacji lub Korekta umorzenia zdefiniować warunki przeprowadzanej korekty.