Pojęcia podstawowe > Firma

Drukuj

Firma

Działalność gospodarcza jest prowadzona pod zarejestrowaną nazwą. Moduł Środki Trwałe wymaga określenia parametrów tej działalności. Ogólne informacje na ten temat podawane są w momencie zakładania firmy. Natomiast po jej założeniu należy uzupełnić opis firmy. Opis firmy zawiera ogólne informacje z dokumentów rejestracyjnych, pozwalające na wypełnienie odpowiednich pól podczas przygotowywania i drukowania raportów.

 

Dane firmy

Pojęcie firmy jest w systemie niezwykle istotne. Stanowi bowiem pewną zamkniętą całość. Logicznie jest to kompletny zestaw danych o środkach trwałych firmy.

Moduł może jednocześnie operować na danych tylko jednej firmy, ale można z jego pomocą ewidencjonować środki trwałe różnych firm. Wymaga to przełączania się między firmami przy pomocy polecenia Zmiana użytkownika. Zmiana firmy na inną, jak też założenie dodatkowej nowej firmy, nie oznacza utraty dotychczasowych danych. Są one bezpiecznie zapisane na dysku i w każdej chwili można z nimi ponownie pracować.