Pojęcia podstawowe > Eksport danych

Drukuj

Eksport danych

Eksport danych polega na zapisywaniu danych z kartotek modułu Środki Trwałe do pliku tekstowego. Plik taki można potem wczytać w innym systemie.

 

W celu rozpoczęcia procesu eksportu należy wybrać polecenie Eksport danych z menu Firma.