Pojęcia podstawowe > Części składowe

Drukuj

Części składowe

W opisie każdego środka można zdefiniować części wchodzące w jego skład. Jest to szczególnie istotne w przypadku zestawu różnych elementów, który z punktu widzenia przepisów stanowią jeden środek trwały. Działania związane z opisem części składowych przeprowadzane są w panelu Stawki okna opisu środka trwałego.

 

W zależności od wybranych zasad obliczeń lista części składowych może być traktowana jak pomocniczy spis elementów środka trwałego lub może być prowadzone pełna ewidencja pozwalająca na prowadzenie oddzielnych obliczeń umorzeń dla każdej części składowej.