Strona startowa

Drukuj

Dialog Eksport do pliku xml

W tym oknie dialogu należy w kolejnych polach zdefiniować parametry eksportu.

 

Eksportuj

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę kartoteki bazy danych firmy, z której będą eksportowane dane.

 

Dla eksportu uruchamianego z menu kontekstowego w oknie kartoteki zamiast rozwijanej listy dostępny jest zestaw trzech opcji:

Tylko bieżący – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonej na liście pozycji kartoteki.

Wszystkie wybrane – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście pozycji kartoteki.

Wszystkie z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich widocznych na liście pozycji kartoteki.

 

Plik xml

W tym polu należy wpisać nazwę pliku, do którego zostaną wyeksportowane dane. Zamiast wpisywać położenie pliku docelowego, można wybrać przycisk Przeglądaj i w otwartym oknie systemowego dialogu Zapisywanie jako wskazać odpowiednie parametry ścieżki dostępu do pliku.

 

Eksportowane pola

W tej ramce należy określić zakres eksportowanych danych. W środkowej części ramki znajduje się obszar, w którym widoczne są opisy i zaznaczenia pól dostępnych w kartotece. Można zmieniać zaznaczenie eksportowanych pól kliknięciem w powiązane z nimi pola wyboru. Pola opisane kolorem szarym są wymagalne (nie można ich odznaczyć, muszą być eksportowane.

Zapamiętane – z tej rozwijanej listy można wybrać nazwę wcześniej zapamiętanego układu pól do eksportu.

Domyślne – ten przycisk przywraca domyślne zaznaczenie pól kartoteki.

Wszystkie – ten przycisk powoduje zaznaczenie wszystkich pól kartoteki.

Wyczyść – ten przycisk powoduje usunięcie zaznaczenia wszystkich pól kartoteki.

Zapamiętaj pod nazwą – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że wpisana w związanym z nim polu nazwa zostanie zapamiętana w powiązaniu z zaznaczonymi do eksportu polami i będzie później dostępna na liści Zapamiętane.

 

Eksportuj

Wybranie tego przycisku spowoduje wykonanie eksportu danych.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wykonywania eksportu.