Strona startowa

Drukuj

Dialog Import z pliku xml

W tym oknie dialogu należy zdefiniować parametry importu.

 

Importuj

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę kartoteki bazy danych firmy, do której będą importowane dane.

 

Lista Importuj nie jest widoczna, jeżeli import jest uruchomiony z menu kontekstowego w oknie kartoteki.

 

Plik xml

W tym polu należy wpisać nazwę pliku, z którego zostaną zaimportowane dane. Zamiast wpisywać położenie pliku źródłowego, można wybrać przycisk Przeglądaj i w otwartym oknie systemowego dialogu Otwieranie wskazać odpowiednie parametry ścieżki dostępu do pliku.

 

Importuj

Wybranie tego przycisku spowoduje wykonanie importu danych.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wykonywania importu.

 

W czasie planowania sposobu przeprowadzenia importu należy uwzględnić możliwość wystąpienia kolizji importowanych danych. Np dane o środkach mogą zawierać również opis grup, do których przypisane są środki. Późniejszy import grup środków spowoduje komunikaty o błędach, bo takie grupy już będą zaimportowane.