Okna programu > Okno Umowy LWD

Drukuj

Okno Umowy LWD

W tym oknie można dokonać wszystkich operacji związanych z definiowaniem oraz obsługą umów typu leasing, wynajem i dzierżawa dla obcych środków trwałych.

W górnej części okna znajdują się elementy sterujące obsługą zawartości tabeli z listą umów.

 

Nowa

Przycisk uruchamia dodawanie nowej umowy do listy. Po jego wybraniu otwiera się puste okno Parametry umowy.

 

Usuń

Przycisk usuwa wybraną umowę z listy.

 

Rok

Rozwijana lista wyboru roku, dla którego wyświetlana jest lista umów.

 

Zapłać

Przycisk uruchamia rejestrację wpłaty kolejnej raty należności za wykorzystywanie obcego środka trwałego. Po jego wybraniu otwiera się okno dialogu Zapłać ratę.

 

b_lwd_wroc

Wycofuje rejestrację zapłaty wybranej raty.

 

b_st_zmsz

Otwiera okno dialogu Zmiana szablonu księgowań umów LWD umożliwiające dokonanie zmiany szablonu księgowań umów.

 

b_lwd_form

Otwiera okno Parametry umowy, dla wybranej umowy z listy.

 

b_lwd_ukryj

Przełącza widoczność zrealizowanych umów. Raporty uruchamiane z tego okna uwzględnią tylko umowy aktualnie widoczne na liście.

 

b_st_sum

Przełącza widoczność podsumowania kolumn.

 

b_lwd_drk

Otwiera okno Raporty. Raporty wykonywane są dla aktualnie widocznych na liście umów.

 

Poniżej elementów sterujących znajduje się tabela z listą umów, podzieloną na raty w kolejnych miesiącach. Raty zapłacone są oznaczone kolorem. W dolnej części okna znajduje się podsumowanie listy.

 

W kolumnie numer umowy mogą się znaleźć dodatkowo ikony sygnalizujące specjalny stan umowy:

a_lwd_rozn - oznacza występowanie różnicy pomiędzy kwotą umowy a sumą rat.

a_lwd_spl - oznacza, że umowa jest rozliczona (wszystkie raty umowy są zapłacone).

 

Kopiowanie do Excel

Możliwe jest skopiowanie widocznej w oknie tabeli do schowka, a następnie wklejenie np. do arkusza Excel. W celu wykonania tej operacji należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Skopiuj arkusz do schowka.