Okna programu > Okno Raporty - katalog

Drukuj

Okno Raporty – katalog

W tym oknie możliwe jest zarządzanie raportami w module Środki Trwałe.

W lewej części okna znajduje się drzewko katalogów. Na drzewku można zmieniać bieżący katalog bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter. Nad drzewkiem katalogów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające dodawanie i usuwanie pozycji na drzewku katalogów oraz sterowaniem sposobem pokazywania zawartości katalogu i podkatalogów:

 

bu_dodaj

Ten przycisk umożliwia utworzenie nowego poziomu katalogu grupy raportów, o jeden poziom niżej niż podświetlony. Wybranie przycisku otwiera okno dialogu Nowy katalog.

 

bu_usun

Ten przycisk umożliwia usunięcie podświetlonego katalogu raportów. Możliwe jest usunięcie wyłącznie katalogu zajmującej najniższą pozycję na drzewku i nie zawierającej żadnych raportów. W tej części okna budowana jest struktura katalogów grup raportów.

 

W prawej części okna znajduje się lista raportów zawartych w wybranym katalogu drzewka. W kolumnie Typ obok nazwy raportu widoczna jest ikona, opisująca typ raportu. Nagłówki kolumn są równocześnie przyciskami sortującymi, kliknięcie nagłówka powoduje posortowanie raportów według nazwy nagłówka. Ponad listą raportów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające uruchamianie procesu definiowania, modyfikacji i usuwania raportów:

 

bu_dodaj

Ten przycisk otwiera puste okno definiowania raportów, rozpoczynając proces definiowania nowego raportu.

 

bu_usun

Ten przycisk powoduje usunięcie podświetlonego na liście raportu.

 

b_st_stf

Ten przycisk otwiera okno definiowania raportów, umożliwiając modyfikację podświetlonego na liście raportu.

 

b_st_kwy

Ten przycisk wycina podświetlone raporty i umieszcza je w schowku. Nazwy wyciętych raportów zmieniają kolor, sygnalizując, że zostały wycięte. Znikają dopiero po wklejeniu ich do docelowego katalogu.

 

b_st_kko

Ten przycisk kopiuje zaznaczone raporty do schowka.

 

b_st_kwk

Ten przycisk wkleja raporty ze schowka do wybranego katalogu.

 

b_st_drk

Ten przycisk umożliwia uruchomienie wykonywania raportu.