Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Lista cech

Drukuj

Panel Lista cech

W tym panelu można zdefiniować cechy środków pogrupowane w zestawy. Mogą być one przydatne w czasie posługiwania się modułem. W górnej części umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę:

 

bu_dodaj

dodaje nowy zestaw cech. Po dodaniu należy wpisać jego nazwę.

 

bu_dodaj_ch

dodaje nową cechę. Po dodaniu należy wpisać jej nazwę.

 

bu_usun

usuwa podświetlony element w polu poniżej.

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

tylko jedna

Zaznaczenie tego pola wyboru nadaje zestawowi atrybut tylko jedna. Powoduje to, że środek może być oznaczony tylko jedną cechą z zestawu.

Aby zmienić nazwę cechy należy ją zaznaczyć i z rozwiniętego prawym przyciskiem myszy menu kontekstowego wybrać polecenie Zmień nazwę, a następnie wpisać nową nazwę cechy.