Okna programu > Okno Ulga inwestycyjna

Drukuj

Okno Ulga inwestycyjna

W tym oknie możliwa jest pełna obsługa rozliczania ulg inwestycyjnych dla środków trwałych.

W panelu Środki możliwe jest przeprowadzenie operacji przydzielania ulgi dla każdego z objętych nią środków trwałych.

 

Przydzielenie kwoty ulgi inwestycyjnej dla środka trwałego musi nastąpić przed wyznaczeniem dla niego amortyzacji planowanej.

 

W panelu Rozliczenia widoczny jest dla każdego ze środków objętych ulgą stopień jej wykorzystania.

W panelu Szczegółowe rozliczenia widoczny jest dla każdego ze środków objętych ulgą podział kwoty umorzenia do kosztów i ulgi w kolejnych miesiącach zgodnie ze sposobem wybranym dla firmy w panelu Sposób rozliczania ulg ustawień modułu.