Okna programu > Okno Miejsce użytkowania > Panel Miejsce użytkowania

Drukuj

Panel Miejsce użytkowania

W tym panelu okna Miejsce użytkowania można scharakteryzować nowo tworzone miejsce użytkowania lub zmienić opis miejsca wybranego na drzewku w lewej części okna.

 

W górnej części panelu znajdują się przycisków poleceń:

b_st_drk

Ten przycisk umożliwia uruchomienie wykonywania raportów otwierając okno Raporty.

 

b_sto_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone w panelu zmiany.

 

b_sto_anuluj

Ten przycisk przerywa operację zmian opisu w panelu bez zapisywania wyników.

 

W celu zdefiniowania miejsca użytkowania należy wypełnić pola:

Nazwa miejsca

W tym polu należy wpisać nazwę miejsca użytkowania.

 

Symbol miejsca

W tym polu należy wpisać symbol, który w firmie identyfikuje definiowane miejsce.

 

Wzorzec num. ew.

W tym polu należy wybrać z opuszczanego pola listy sposób tworzenia numeru ewidencyjnego środka trwałego. Ma on zastosowanie, jeżeli w czasie wprowadzania środka trwałego do ewidencji nie jest nadawany numer ewidencyjny, ale środek jest przypisywany do określonego miejsca użytkowania. Numer ewidencyjny jest wtedy nadawany automatycznie, według zdefiniowanego w tym miejscu wzorca. Dostępne są następujące elementy wzorca numeru ewidencyjnego:

 

Symbol

Numer ewidencyjny odpowiada

 

#L

numerowi porządkowemu

 

#u

kolejnemu numerowi środka w roku przyjęcia do użytkowania

 

#z

kolejnemu numerowi środka w roku zakupu

 

#n

kolejnemu numerowi środka w miejscu użytkowania/grupie środków

 

#K

numerowi w KŚT

 

#M

symbolowi miejsca użytkowania

 

#G

symbolowi grupy środków

 

#U

określonej liczbie cyfr roku przyjęcia do użytkowania

 

#p

pisanemu cyframi arabskimi miesiącowi przyjęcia do użytkowania

 

#P

pisanemu cyframi rzymskimi miesiącowi przyjęcia do użytkowania

 

#Z

określonej liczbie cyfr roku zakupu

 

#a

pisanemu cyframi arabskimi miesiącowi zakupu

 

#A

pisanemu cyframi rzymskimi miesiącowi zakupu

Umieszczona pomiędzy znakiem # i literą cyfra, np. #3L, określa liczbę cyfr w tworzonym numerze ewidencyjnym.

Z tych elementów można składać dowolne wzorce numerów ewidencyjnych. Np. dla miejsca użytkowania o symbolu MC1 wzorzec zdefiniowany jako #M/WAW/#n będzie generował kolejne numery ewidencyjne MC1/WAW/1, MC1/WAW/2, itd.

 

Numer ostatniego środka

W tym polu widoczny jest numer środka ostatnio nadany podczas automatycznego tworzenia numeru ewidencyjnego. W czasie przygotowywania modułu do pracy, gdy nie były jeszcze wykonywane żadne operacje w tym polu powinno być zero.

 

Notatki

Można tu wpisać można umieścić dodatkowe notatki charakteryzujące, miejsce użytkowania.