Okna programu > Okno Miejsce użytkowania

Drukuj

Okno Miejsce użytkowania

W tym oknie można dokonać wszystkich operacji związanych z definiowaniem miejsc użytkowania oraz dołączaniem do nich i wyłączaniem środków trwałych.

Okno podzielone jest na dwie części. W lewej części okna znajduje się drzewko katalogów. Po założeniu firmy w oknie znajduje się jedynie zaczątek drzewka o nazwie Miejsca użytkowania. Ponad drzewkiem katalogów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające dodawanie i usuwanie pozycji na drzewku katalogów oraz sterowaniem sposobem pokazywania zawartości katalogu i podkatalogów:

 

bu_dodaj

Ten przycisk umożliwia utworzenie nowego poziomu miejsca użytkowania, o jeden poziom niżej niż podświetlony. Wybranie przycisku otwiera w prawej części okna panel Miejsce użytkowania, w którym należy zdefiniować nowe miejsce użytkowania.

 

bu_usun

Ten przycisk umożliwia usunięcie podświetlonego miejsca użytkowania. Możliwe jest usunięcie wyłącznie miejsca zajmującego najniższą pozycję na drzewku i nie zawierającego żadnych środków.

 

b_st_rozgr

Ten przycisk pełni funkcję przełącznika sterując wyświetlaniem na liście w prawej części okna środków tylko z wybranego miejsca lub z miejsca użytkowania wraz z miejscami niższego poziomu.

Na drzewku można zmieniać bieżący katalog miejsca użytkowania bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter.

W prawej części okna widoczny jest odpowiednio panel Środki trwałe lub Miejsce użytkowania w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki.