Strona startowa

Drukuj

Dialog Eksport danych

W tym oknie dialogu należy w kolejnych polach zdefiniować parametry eksportu.

 

Baza danych

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać nazwę kartoteki bazy danych firmy, z której będą eksportowane dane.

 

Zbiór danych

W tym polu należy wpisać nazwę pliku, do którego zostaną wyeksportowane dane. Zamiast wpisywać położenie pliku docelowego, można wybrać przycisk polecenia Wybierz i w otwartym oknie systemowego dialogu Zapisz jako wskazać odpowiednie parametry ścieżki dostępu. Jeżeli wskazany plik nie istnieje, to zostanie utworzony w trakcie eksportu. Natomiast jeżeli plik istnieje w podanej lokalizacji to zostanie wyświetlony komunikat z informacją o tym fakcie.

 

Ogranicznik pola

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać znak oddzielający kolejne pola w pliku docelowym.

 

Ogranicznik tekstu

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać znak ograniczający pola tekstowego.

 

Typ zbioru

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać format docelowego pliku tekstowego.

 

Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wpisanie w pierwszym wierszu pliku docelowego nazw kolumn bazy danych.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogu Pola eksportowe, w którym zostanie sprecyzowany zakres eksportu danych.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wykonywania eksportu.