Okna programu > Pasek menu > Menu Okno

Drukuj

Menu Okno

Menu Okno jest dostępne tylko w oknie z otwartą firmą i zawiera polecenia sterujące ustawieniem, uaktywnianiem i zamykaniem otwartych okien modułu.

 

Zawiera następujące polecenia:

Pasek narzędziowy - rozwija menu wyboru położenia głównego paska narzędziowego programu. Znacznik tag przy nazwie polecenia oznacza aktualnie wybrane ustawienie.

Uporządkuj ikony - zminimalizowane okna w rzędzie u dołu głównego okna modułu.

Schemat kolorów - dostępne przed zalogowaniem do firmy polecenie rozwija listę wyboru schematu kolorów modułu:

Symfonia ERP - schemat kolorów okien programu charakterystyczny dla linii programów Symfonia ERP.

Kolory systemowe - schemat kolorów okien programu zgodny z ustawieniami systemu operacyjnego.

Zamknij wszystkie okna - zamyka wszystkie otwarte okna w głównym oknie modułu.

Lista otwartych okien - prezentowane są nazwy aktualnie otwartych okien programu. Wybierz okno aby wyświetlić jego zawartość.