Strona startowa

Drukuj

Okno Środki trwałe – Miejsca użytkowania

Tę postać przybiera prawa część okna Środki trwałe po wybraniu w jego dolnej części zakładki lis_msc.

 

W lewej części okna znajduje się drzewko katalogów miejsc użytkowania. W prawej natomiast lista środków trwałych zawartych w wybranym katalogu drzewka. Na drzewku można zmieniać bieżący katalog bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter. Nad drzewkiem katalogów znajdują się przycisk polecenia, umożliwiające sterowaniem sposobem pokazywania zawartości katalogu i podkatalogów:

b_st_rozgr

Ten przycisk pełni funkcję przełącznika sterując wyświetlaniem na liście w prawej części okna środków tylko z wybranego miejsca lub z miejsca wraz z miejscami niższego poziomy (bardziej szczegółowymi).

 

Wydruk raportu wykonanego z tego okna będzie zawierał środki z wybranego miejsca użytkowania zgodnie ze stanem w dniu określonym parametrem Stan na dzień raportu. Mogą wystąpić różnice w porównaniu z listą środków prezentowaną w oknie.