Strona startowa

Drukuj

Okno Parametry umowy

W tym oknie możliwe jest opisanie parametrów i śledzenie bieżącego stanu dla wybranej umowy LWD zaewidencjonowanej w systemie.

 

Okno zawiera trzy panele:

 

Parametry

zawiera parametry opisujące umowę.

 

Raty

zawiera plan spłaty rat.

 

Środki

zawiera listę środków objętych umową.

 

Zapisz

Ten przycisk powoduje zapisanie informacji zawartych w oknie.

 

Anuluj

Ten przycisk zamknięcie okna bez zapisywania wprowadzonych zmian.