Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Kontrahenci

Drukuj

Panel Kontrahenci

W tym panelu można zdefiniować listę nazw kontrahentów, które mogą być przydatne w czasie posługiwania się modułem. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

bu_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

bu_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Pole tekstowe w nagłówku pełni funkcję filtru. Wpisanie w nim ciągu znaków automatycznie uruchamia zawężanie listy kontrahentów do pozycji, zawierających wpisany ciąg znaków. Przycisk dropds rozwija listę z nazwami dostępnych do przeszukiwania pól. Zaznaczone pole wyboru obok nazwy pola powoduje objęcie go przeszukiwaniem.

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista nazw kontrahentów. W każdym momencie można dodać nowe nazwy kontrahentów do listy.

Extra Jeżeli w panelu Współpraca z FK ustawień, wybrana jest opcja Osobnych baz, to widoczny jest przycisk bu_fk_link. Wybranie tego przycisku otwiera okno dialogu Lista kontrahentów, w którym można zaimportować kontrahenta bezpośrednio z bazy modułu finansowo-księgowego systemu.