Strona startowa

Drukuj

Okno Tabela kont

W tym oknie można zdefiniować wzorzec, dla którego okno zostało otworzone.

Pod nagłówkiem okna umieszczone są przyciski aktywne przy wprowadzaniu danych do kolejnego wiersza tabeli:

 

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje zmianę definicji istniejącego zestawu. Po jego wybraniu otworzy się okno dialogu Zmiana zestawu kont centrum kosztów.

 

bu_anuluj

Ten przycisk przerywa operację bez zapisywania zmian w oknie.

 

Obowiązuje od dnia

W tym polu widoczna jest data ostatniej modyfikacji.

W górnej części okna znajduje się tabela, umożliwiająca zdefiniowanie księgowania podstawowego, zaś w dolnej - tabela, umożliwiająca zdefiniowanie księgowania równoległego. Ponad każdą z tabel umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych do tabeli.

 

bu_dodaj

Ten przycisk uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza tabeli (definiowania następnego konta).

 

bu_usun

Ten przycisk usuwa podświetlony wiersz tabeli.

 

Tabela opisu wzorca

Konto Wn

Z tej rozwijanej listy należy wybrać konto, na którym będzie rozksięgowywana kwota umorzenia dla danego wzorca spośród zdefiniowanych wcześniej w panelu Lista kont. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

Procent

W tym polu listy należy wpisać, jaki procent kwoty powinien być księgowany na wybranym koncie. Jeżeli suma liczb wpisanych w kolumnie Procent jest mniejsza od 100, należy dodać kolejne wiersze w tabelce. Podczas dodawania kolejnego wiersza podpowiadany jest procent kwoty pozostały do rozksięgowania.

 

Konto Ma

Z tej rozwijanej listy należy wybrać konto, na którym będzie księgowana kwota umorzenia dla danego wzorca spośród zdefiniowanych wcześniej w panelu Lista kont. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

Tabela księgowania równoległego

Konto Wn

Z tej rozwijanej listy należy wybrać konto, na którym będzie rozksięgowywana kwota umorzenia dla danego wzorca spośród zdefiniowanych wcześniej w panelu Lista kont. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.

 

Procent

W tym polu listy należy wpisać, jaki procent kwoty powinien być księgowany na wybranym koncie. Jeżeli suma liczb wpisanych w kolumnie Procent jest mniejsza od 100, należy dodać kolejne wiersze w tabelce. Podczas dodawania kolejnego wiersza podpowiadany jest procent kwoty pozostały do rozksięgowania.

 

Konto Ma

Z tej rozwijanej listy należy wybrać konto, na którym będzie rozksięgowywana kwota umorzenia dla danego wzorca, spośród zdefiniowanych wcześniej w panelu Lista kont. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.