Strona startowa

Drukuj

Dialog Notatki dotycząca środka

W tym dialogu można wpisać, odczytać i modyfikować swoje robocze informacje o środku trwałym. Nie są one uwzględniane w zestawieniach tworzonych w module.

 

Wyczyść

Ten przycisk powoduje usunięcie zawartości notatki.

 

Zapisz

Ten przycisk powoduje zapisanie wprowadzonych w notatce zmian.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez zapisywania wprowadzonych w notatce zmian.