Strona startowa

Drukuj

Okno Środki trwałe – Kryteria

Tę postać przybiera prawa część okna Środki trwałe po wybraniu w jego dolnej części zakładki lis_kryt.

W tym oknie można wybrać środki trwałe spełniające zdefiniowane przez użytkownika kryteria wyszukiwania. Ponad listą kryteriów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające uruchamianie procesu definiowania, modyfikacji i usuwania kryteriów wyszukiwania:

 

b_st_dodkr

Ten przycisk otwiera okno Definiowanie kryteriów, rozpoczynając proces definiowania nowego kryterium.

 

b_st_usukr

Ten przycisk powoduje usunięcie z listy podświetlonego kryterium.

 

b_st_edykr

Ten przycisk otwiera okno Definiowanie kryteriów dla podświetlonego na liście kryterium, umożliwiając jego modyfikację.

 

Po wybraniu na liście w lewej części okna odpowiedniego kryterium, w prawej części okna zostaną wyświetlone należące do niego pozycje. W przypadku kryterium otwartych (oznaczonych symbolem b_kryt_otw)może wystąpić konieczność wybrania dodatkowej właściwości.

 

Podwójne kliknięcie na nazwie kryterium w lewej części okna odpowiedniego kryterium otwiera okno Definiowanie kryteriów z definicją wybranego kryterium, umożliwiając jego modyfikację. Dla kryteriów otwartych podwójne kliknięcie symbolu b_kryt_otw obok nazwy kryterium w lewej części okna otwiera okno Dodefiniowanie kryterium, umożliwiając zmianę domyślnej wartości parametru.