Strona startowa

Drukuj

Okno Środki trwałe – Kategorie

Tę postać przybiera prawa część okna Środki trwałe po wybraniu w jego dolnej części zakładki lis_katg.

W tym oknie pozycje kartoteki środków trwałych wyświetlone są w kategoriach - spełniających trwale zdefiniowane w module warunki. Po wybraniu na liście w lewej części okna odpowiedniej kategorii, w prawej części okna zostaną wyświetlone należące do niej pozycje. W przypadku kategorii otwartych może to powodować konieczność wybrania dodatkowej właściwości. Będą to odpowiednio okna dialogu Wybierz znacznik, dialogu Wybierz cechę, dialogu Wybierz osobę odpowiedzialną lub dialogu Wybierz rok. W każdym z tych okien należy wybrać pozycję ograniczającą wyświetlanie środków trwałych, które powinny być wyświetlone na liście.