Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2018.1

Klasyfikacja Środków Trwałych

W programie dodano funkcję zmiany Klasyfikacji Środków Trwałych na obowiązującą od 2018, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – Dz.U. z 2016 r., poz. 1864.

 

Na oknie klasyfikacji środków trwałych dodano przycisk btn_ustaw otwierający dialog wyboru klasyfikacji środków trwałych: KŚT 2010 (obowiązująca do końca 2017 roku) lub KŚT 2016 (obowiązująca od 2018 roku).

 

Zmianę KŚT wspierają dwa nowe raporty:

Zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) - automatyzuje zmianę numerów KŚT dla środków trwałych.

Zmiana KŚT 2016 - informacja zbiorcza - wyświetla zestawienie z informacjami o zmianach w klasyfikacji środków trwałych.

 

Od roku 2018 nowo zakładane bazy będą miały ustawioną nową klasyfikację środków trwałych (KŚT 2016).