Narzędzia specjalne > Kopiowanie list kont i szablonów księgowań

Drukuj

Kopiowanie list kont i szablonów księgowań Extra

Narzędzie to umożliwia skopiowanie do aktualnie otwartej firmy listy kont i definicji szablonów księgowań z innej firmy.

 

Uruchomienie

Wybranie pozycji KopiowanieKontISzablonow.sbc w oknie otwartym poleceniem Otwórz dokument SBC z menu VBA.

 

Realizacja

Po wybraniu pozycji KopiowanieKontISzablonow.sbc otworzy się okno dialogu Kopiowanie kont i szablonów księgowań, w którym należy wskazać źródło danych i parametry wykonania kopii. Następnie uruchomić kopiowanie przyciskiem polecenia Wykonaj.

 

Pojawi się jeszcze komunikat ostrzegawczy o zamazaniu dotychczasowych kont i szablonów, a po jego potwierdzeniu zostaną skopiowane odpowiednie dane.

 

Prawo do wykonania tej operacji ma administrator.