Narzędzia specjalne > Zapytania SQL

Drukuj

Zapytania SQL Extra

Narzędzie to umożliwia definiowanie i uruchamianie zapytań SQL do bazy danych otwartej firmy. Wymaga znajomości SQL i zasad jego stosowania.

 

Uruchomienie

Wybranie pozycji ZapytaniaSQL.sbc w oknie otwartym poleceniem Otwórz dokument SBC z menu VBA.

 

Definiowanie nowych zapytań oraz modyfikowanie istniejących może być wykonywane tylko przez osoby znające język SQL, czyli przez informatyków lub administratorów, a nie bezpośrednio przez księgowych. Nieumiejętne modyfikowanie zapytań SQL może spowodować utratę lub zniekształcenie danych.

 

Realizacja

Po wybraniu pozycji ZapytaniaSQL.sbc otworzy się okno ZapytaniaSQL, w którym można realizować wszelkie działania związane z definiowanie i uruchamianiem zapytań do bazy. W nagłówku okna znajdują się przyciski poleceń:

 

b_zsql_zest

Ten przycisk otwiera okno Lista raportów, w którym można wybrać spośród dostępnych lub zdefiniować nowe zapytanie.

 

b_zsql_szuk

Ten przycisk otwiera okno Wyszukiwanie tekstu, w którym można zdefiniować warunki przeszukiwania wyników zapytania.

 

b_zsql_arch

Ten przycisk otwiera okno Zapisywanie jako, w którym można zapamiętać wyświetlone wyniki wyszukiwania.

 

b_zsql_exp

Ten przycisk otwiera okno Kryteria przesyłania danych, w którym można ustalić parametry eksportu danych .