Pojęcia podstawowe > Miejsca użytkowania

Drukuj

Miejsca użytkowania

Jest to istniejące w przedsiębiorstwie miejsce, w którym eksploatowany jest środek trwały. Dla celów modułu Środki Trwałe nie musi to być fizycznie istniejące miejsce, ale identyfikujący go symbol. W module możliwe jest zdefiniowanie miejsc użytkowania środków trwałych, ułatwiające późniejsze wykorzystanie prowadzonej w module ewidencji do celów np. inwentaryzacji. Środek trwały może być wiązany ze zdefiniowanym miejscem użytkowania w czasie wprowadzania środka do ewidencji lub w dowolnym późniejszym momencie użytkowania środka. Możliwa jest również zmiana miejsca użytkowania oraz pozostawanie środka bez określonego miejsca użytkowania.

 

Działania związane z miejscami użytkowania przeprowadzane są w oknie Miejsce użytkowania oraz w panelu Miejsca okna opisu środka trwałego.