Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Części składowe

Drukuj

Panel Części składowe

W tym panelu możliwe jest ustalenie domyślnego sposobu liczenia umorzeń części składowych środka w dialogu Umorzenia dla części.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

 

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Ten przycisk anuluje wprowadzone zmiany.

 

Dostępne są dwie opcje określające sposobu liczenia umorzeń części składowych środka po włączeniu pełnej ewidencji:

liczone wg wartości brutto

liczone wg wartości netto

 

W zależności od zasad stosowanych w firmie, należy zaznaczyć odpowiednią opcję i zapisać zmianę.