Strona startowa

Drukuj

Zmiana części składowych

W tym oknie znajduje się szczegółowy opis operacji zmiany części składowych dla wybranego środka.

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Data na dzień

W tym polu widoczna jest data od której dane zapisane w operacji są uwzględniane w obliczeniach.

 

Lista części po zmianie

Tabela dokumentująca stan po przeprowadzeniu operacji.

 

Lista części przed zmianą

Tabela dokumentująca stan przed przeprowadzeniem operacji.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.