Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Rodzaje środków

Drukuj

Panel Rodzaje środków

W tym panelu można zdefiniować rodzaje środków wraz z przypisanymi do nich identyfikatorami. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

bu_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

bu_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista rodzajów. Lista ma formę tabeli zawierającej dwie kolumny. Każdy wiersz w kolumnie Rodzaj zawiera nadaną przez użytkownika nazwę rodzaju, natomiast w kolumnie Numer fabryczny nazwy czterech identyfikatorów powiązanych z rodzajem. Rodzaj i wartości związanych z nim identyfikatorów mogą być przypisane do środka trwałego w panelu Nazwa jego opisu. W każdym momencie można dodać nowy rodzaj do listy.