Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Rozpoczęcie amortyzacji

Drukuj

Panel Rozpoczęcie amortyzacji

W tym panelu możliwe jest ustalenie miesiąca rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

 

bu_zapisz

Ten przycisk polecenia zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Ten przycisk polecenia anuluje wprowadzone zmiany.

 

Ustawienia w tym panelu mają wpływ na naliczane kwoty umorzeń, dlatego powinny być zdefiniowane przed rozpoczęciem pracy z danymi firmy i nie powinny być później zmieniane.

 

Dostępne są oddzielnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej po dwie opcje określające moment rozpoczęcia umorzenia środka trwałego:

w miesiącu następnym po miesiącu przyjęciu do użytkowania

w miesiącu przyjęcia do użytkowania

 

W zależności od zasad obowiązujących w firmie, należy zaznaczyć odpowiednią opcję i zapisać zmianę.