Strona startowa

Drukuj

Dialog Dokumenty zmiany miejsca użytkowania

W tym dialogu można przeprowadzić operację ustalenia dokumentów potwierdzających wykonanie operacji związanych ze zmianami miejsc użytkowania środków trwałych.

 

Dokument przypisania środka do miejsca

Z tego opuszczanego pola listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji przypisania środka do miejsca użytkowania.

 

Dokument zmiany miejsca użytkowania

Z tego opuszczanego pola listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji zmiany miejsca użytkowania środka.

 

Dokument usunięcia środka z miejsca

Z tego opuszczanego pola listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji usunięcia środka z miejsca użytkowania.

 

Drukuj dokumenty w trakcie wykonywania operacji

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykonanie raportu, tworzącego gotowy do wydrukowania dokument bezpośrednio po przeprowadzeniu operacji.

 

Dokument potwierdzający wykonanie operacji może być wydrukowany później z okna Operacje.

 

Zmień

Ten przycisk powoduje zatwierdzenie wprowadzonych w oknie dialogu zmian. Będą one obowiązywać dla wszystkich następnych operacji związanych ze zmianami miejsc użytkowania środków trwałych.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania zmian.