Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Ograniczenia podatkowe

Drukuj

Panel Ograniczenia podatkowe

W tym panelu możliwe jest wybieranie kolejnych lat działalności, w których będą obowiązywać ograniczenia podatkowe oraz związanych z ograniczeniami lat przeprowadzenia aktualizacji, a następnie zdefiniowanie tych ograniczeń. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych.

 

bu_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

bu_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

bu_wlasc

otwiera okno definiowania ograniczeń podatkowych dla podświetlonego roku

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista lat działalności objętych ograniczeniami podatkowymi.