Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Zaokrąglenia w planie amortyzacji

Drukuj

Panel Zaokrąglenia w planie amortyzacji

System oferuje możliwość określenia metody zaokrąglania wyliczeń w planie amortyzacji. Można ustalać sposób zaokrągleń miesięcznych kwot umorzeń oraz kwoty ostatniego umorzenia.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

 

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Ten przycisk anuluje wprowadzone zmiany.

 

Ustawienia w tym panelu mają wpływ na naliczane kwoty umorzeń, dlatego powinny być zdefiniowane przed rozpoczęciem pracy z danymi firmy i nie powinny być później zmieniane.

 

Zaokrąglenia miesięcznych kwot umorzeń

Dostępne są dwie opcje określające sposoby doliczania w planie amortyzacji różnic, wynikających z zaokrąglania do pełnych groszy, pomiędzy wyznaczoną kwotą umorzenia rocznego a sumą kwot umorzeń miesięcznych:

na bieżąco (w miesiącu, w którym różnica przekroczy jeden grosz)

jednorazowo (w ostatnim miesiącu amortyzacji w roku, dla którego przekroczy jeden grosz)

 

Zaokrąglenia ostatniej kwoty umorzenia

Dostępne są dwie opcje określające sposoby obliczania w planie amortyzacji kwoty umorzenia w ostatnim miesiącu jego trwania:

Ostatnie umorzenie środka nie będzie zaokrąglane

Ostatnie umorzenie nie może być mniejsze niż: W polu związanym z tą opcją należy wpisać minimalną kwotę ostatniego umorzenia. Kwoty mniejsze będą doliczane do umorzenia w poprzednim miesiącu.

 

W zależności od zasad obowiązujących w firmie, należy zaznaczyć odpowiednie opcję i zapisać zmianę.