Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Wartość środków

Drukuj

Panel Wartość środków

W tym panelu możliwe jest ustalenie sposobu wyświetlania wartości sprzedanych lub zlikwidowanych środków w oknie Środki trwałe.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

 

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Ten przycisk anuluje wprowadzone zmiany.

 

Ustawienia w tym panelu mają wpływ jedynie na sposób prezentacji wartości środków, nie zmieniając wartości wyliczonych w momencie przeprowadzania operacji.

 

Dostępne są dwie opcje określające z jakimi wartościami będą prezentowane środki sprzedane lub zlikwidowane:

z zerowymi wartościami

z rzeczywistymi wartościami

 

W zależności od aktualnych potrzeb lub przyzwyczajeń użytkowników, należy zaznaczyć odpowiednią opcję i zapisać zmianę.