Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Amortyzacja degresywna

Drukuj

Panel Amortyzacja degresywna

W tym panelu możliwe jest ustalenie sposobu określenia daty początku kolejnego roku degresywnego dla środków trwałych amortyzowanych tą metodą tj. datę wyznaczenia nowej kwoty umorzenia rocznego oraz momentu przejścia z metody degresywnej na liniową oddzielnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Ten przycisk anuluje wprowadzone zmiany.

 

Ustawienia w tym panelu mają wpływ na naliczane kwoty umorzeń, dlatego powinny być zdefiniowane przed rozpoczęciem pracy z danymi firmy i nie powinny być później zmieniane.

 

Dostępne są dwie opcje określające termin początku kolejnego roku degresywnego:

po upływie kolejnego roku od daty przyjęcia do użytkowania

na początku każdego roku obrachunkowego

 

Dla amortyzacji bilansowej dostępne są opcje określające moment przejścia z metody degresywnej na liniową:

w roku następnym po roku, w którym umorzenie degresywne stanie się mniejsze od wyznaczanego metodą liniową,

w roku, w którym umorzenie degresywne stanie się mniejsze od wyznaczanego metodą liniową,

przejście na liniową nie nastąpi, do końca amortyzacji będzie stosowana metoda degresywna.

 

Dla amortyzacji podatkowej dostępne są opcje określające moment przejścia z metody degresywnej na liniową:

w roku następnym po roku, w którym umorzenie degresywne stanie się mniejsze od wyznaczanego metodą liniową

w roku, w którym umorzenie degresywne stanie się mniejsze od wyznaczanego metodą liniową

 

Na dole panelu:

Dla amortyzacji przyspieszonej umorzenie w pierwszym roku zmniejsza wartość początkową w kolejnych latach - to pole wyboru umożliwia ustalenie sposobu określania wartości nowych środków objętych nadzwyczajnym przyspieszeniem amortyzacji.

 

W zależności od zasad obowiązujących w firmie, należy zaznaczyć odpowiednie opcje (ewentualnie pole wyboru) i zapisać zmianę.