Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Umorzenia jednorazowe

Drukuj

Panel Umorzenia jednorazowe

W tym panelu możliwe jest ustalenie miesiąca wprowadzenia w koszty wartości środków trwałych umarzanych jednorazowo.

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Ten przycisk anuluje wprowadzone zmiany.

 

Ustawienia w tym panelu mają wpływ na naliczane kwoty umorzeń, dlatego powinny być zdefiniowane przed rozpoczęciem pracy z danymi firmy i nie powinny być później zmieniane.

 

Dostępne są trzy opcje określające termin umorzenia jednorazowego środka trwałego:

w miesiącu zakupu

w miesiącu przyjęcia do użytkowania

w miesiącu następnym po miesiącu przyjęciu do użytkowania

 

W zależności od zasad obowiązujących w firmie, należy zaznaczyć odpowiednią opcję i zapisać zmianę.