Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Data operacji

Drukuj

Panel Data operacji

W tym panelu można ustawić aktualną datę operacji w module.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Ten przycisk anuluje wprowadzone zmiany.

 

W celu zmiany daty operacji należy użyć odpowiednio przycisku bu_dt_minus lub bu_dt_plus. Można również bezpośrednio wpisać datę w pole.

 

Wszystkie operacje w module będą wykonywane z tak ustaloną datą. W czasie pracy z firmą aktualna data operacji jest zawsze widoczna na pasku stanu.

 

W celu szybkiej zmiany daty można wywołać dialog Zmiana daty operacji dwukrotnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy, na odpowiednim polu paska stanu.