Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Dane firmy

Drukuj

Panel Dane firmy

W tym panelu możliwe jest uzupełnienie i modyfikacja danych firmy.

 

Dostępne w tym panelu dane firmy, są wspólne dla systemu i dokonane tu zmiany dotyczą wszystkich modułów systemu.