Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Drukarki tekstowe

Drukuj

Panel Drukarki tekstowe

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Ten przycisk anuluje wprowadzone zmiany.

 

W tym panelu można dokonać wyboru i ustawienia drukarki tekstowej dla potrzeb modułu.

 

Style pisma dla raportu tekstowego należy zdefiniować tylko dla zainstalowanych w systemie drukarek igłowych.

 

Drukarka

Z tej rozwijanej listy należy wybrać spośród zainstalowanych w systemie sterownik drukarki, którą chcesz używać do drukowania raportów z modułu Środki Trwałe. Można wybrać jeden spośród zaprezentowanych sterowników drukarek:

właściwy sterownik dla faktycznie zainstalowanej drukarki (np. Epson FX 1050, Star LC 10)

sterownik o nazwie typowy-tylko tekst  (generic / text only).

 

Użycie sterownika właściwego dla danej drukarki jest prostsze, ale może stwarzać problemy przy druku polskich liter. Wynika to z faktu, że sterowniki dokonują wewnętrznej zmiany kodów liter z zakresu 128-255, a w tym właśnie zakresie znajdują się kody polskich liter. Z tego powodu wybrane w ustawieniach modułu kody polskich liter mogą nie przynieść spodziewanego efektu. W takim przypadku należy wybrać opcję bez polskich liter lub zastosować sterownik typowy-tylko tekst.

 

Użycie sterownika typowy-tylko tekst wymaga dodatkowej pracy przy jego konfiguracji oraz pewnego doświadczenia i wiedzy fachowej.

 

Ustawienia

Ten przycisk otwiera okno ustawień sterownika drukarki, gdzie można wybrać rozmiar papieru (taki, jaki faktycznie jest włożony do drukarki) oraz inne ustawienia drukarki (np. jakość wydruku). Wszystkie raporty będą dopasowywać się do ustalonego rozmiaru strony.

 

Marginesy

W tych polach można określić sposób formatowania strony wydruku, czyli umieszczenie wydruku na stronie. Istnieje tu możliwość podania dodatkowych marginesów drukarki. Umożliwia to skorygowanie pozycjonowania wszystkich wydruków w przypadku, gdy zbyt duże marginesy drukarki powodują obcinanie tekstu. Sprawdzenie poprawności ustawienia marginesów, dokonuje się na drodze próbnego wydruku dowolnego raportu wykonanego w module i w razie potrzeby koryguje ustawienia.

 

Kody polskich liter

W tym polu można wskazać sposób kodowania polskich liter dla drukarki igłowej. Na liście do wyboru są dostępne:

Bez polskich liter

IBM Latin 2

Mazovia

Windows

DHN

PN ISO Latin

Moduł ma wbudowany mechanizm przekodowywania polskich znaków. Zmiana sposobu kodowania nie wymaga jakiejkolwiek zmiany w zdefiniowanych poprzednio raportach. W takiej sytuacji polskie litery nie są jednak widoczne na ekranie, ale są poprawnie drukowane. Wynika to z cechy systemu Windows, stanowiącej o tym, że czcionki drukowane zostają zastępowane na ekranie przez najbliższe czcionki ekranowe, posiadające inne kodowanie polskich znaków.

 

Kody drukarek

Ten przycisk otwiera okno Kody sterujące drukarek, w którym możliwe jest ustalenie kodów sterujących posiadaną drukarką igłową.

 

Tabela definiowania stylów

Tabela umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy symboliczną nazwą stylu pisma a czcionkami do niego przypisanymi. Postępowanie jest podobne do wyboru czcionek w typowych edytorach tekstu. Ponad tabelą znajdują się dwa przyciski poleceń sterujące definiowaniem stylów pisma:

bu_drk_dod

Ten przycisk dodaje nowy styl pisma.

 

bu_drk_usu

Ten przycisk usuwa zaznaczony styl pisma.

 

Nazwa dla raportu

W tej kolumnie należy wybrać z rozwijanej listy symboliczną nazwę stylu pisma wykorzystywaną w raportach. Po wykorzystaniu nazw stylów zdefiniowanych w module można dodawać własne nazwy, a następnie używać ich w swoich raportach.

 

Nazwa kroju pisma

W tej kolumnie należy wybrać z rozwijanej listy nazwę kroju pisma. Pokazane zostaną wyłącznie te kroje pisma, które są zainstalowane fabrycznie w wybranej drukarce igłowej.

Raporty tekstowe stosują kroje pisma zainstalowane w drukarce, tj. wbudowane przez producenta. Każda drukarka posiada zatem swoje własne kroje pisma, o różnej nazwie, np.: Orator, Courier, Roman  lub Draft.  Z tego powodu każda zmiana drukarki wymusza zmianę krojów pisma - należy więc po każdej zmianie wskazać właściwe kroje i szerokości pisma dla wszystkich nazw stosowanych przy sporządzaniu raportów. Dostępne kroje pisma drukarki oraz nazwy używane przez język raportów są wybierane z rozwijanej listy. W przypadku sterownika typowy-tylko tekst  dostępne są kroje pisma o nazwie Roman  i odpowiedniej szerokości.

 

G K S P

W tych kolumnach zaznacz pola wyboru, przypisujące pozostałe atrybuty czcionek do stylu pisma. Są to:

G – pogrubienie

K – kursywa

S – przekreślenie

P – podkreślenie

 

Wys.

W tej kolumnie należy wpisać wysokość czcionek. Dla wydruków tekstowych nie należy zmieniać wysokości liter - wartość ta jest wpisywana automatycznie.

 

Po wybraniu (lub zmianie) sterownika drukarki należy ustalić właściwe kroje pisma.

Dla przyspieszenia wydruków tekstowych można wybrać w ustawieniach drukarki jakość wydruku roboczego (draft).