Okna programu > Okno Ustawienia > Panel Drukarki graficzne

Drukuj

Panel Drukarki graficzne

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

 

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

Ten przycisk anuluje wprowadzone zmiany.

 

W tym panelu można dokonać wyboru i ustawienia drukarki graficznej dla potrzeb modułu.

 

Drukarka

Z tej rozwijanej listy należy wybrać spośród zainstalowanych w systemie sterownik drukarki, którą chcesz używać do drukowania raportów z modułu Środki Trwałe.

 

Ustawienia

Ten przycisk otwiera okna ustawień sterownika drukarki, gdzie można wybrać rozmiar papieru (taki, jaki faktycznie jest włożony do drukarki) oraz inne ustawienia drukarki (np. jakość wydruku). Wszystkie raporty będą dopasowywać się do ustalonego rozmiaru strony. W przypadku, gdy wybrany rozmiar strony jest niewystarczający dla sporządzenia raportu (np. ze względu na ilość danych umieszczanych w jednym wierszu raportu), system automatycznie zmieni orientację wydruku z pionowej na poziomą. Jeśli mimo to rozmiar strony jest za mały, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

 

Marginesy

W tych polach można określić sposób formatowania strony wydruku, czyli umieszczenie wydruku na stronie. Istnieje tu możliwość podania dodatkowych marginesów drukarki. Umożliwia to skorygowanie pozycjonowania wszystkich wydruków w przypadku, gdy zbyt duże marginesy drukarki powodują obcinanie tekstu. Sprawdzenie poprawności ustawienia marginesów, dokonuje się na drodze próbnego wydruku dowolnego raportu wykonanego w module i w razie potrzeby koryguje ustawienia.

 

Kody polskich liter

Dla drukarek graficznych w tym polu dostępne jest pod nazwą Windows jedynie ustawienie zgodne ze zdefiniowanym dla systemu.

 

Tabela definiowania stylów

Tabela umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy symboliczną nazwą stylu pisma a czcionkami do niego przypisanymi. Postępowanie jest podobne do wyboru czcionek w typowych edytorach tekstu. Ponad tabelą znajdują się dwa przyciski poleceń sterujące definiowaniem stylów pisma:

 

bu_drk_dod

Ten przycisk dodaje nowy styl pisma.

 

bu_drk_usu

Ten przycisk usuwa zaznaczony styl pisma.

 

Nazwa dla raportu

W tej kolumnie należy wybrać z rozwijanej listy symboliczną nazwę stylu pisma wykorzystywaną w raportach. Po wykorzystaniu nazw stylów zdefiniowanych w module można dodawać własne nazwy, a następnie używać ich w swoich raportach.

 

Nazwa kroju pisma

W tej kolumnie należy wybrać z rozwijanej listy nazwę kroju pisma (czcionki) spośród wszystkich krojów zainstalowanych w środowisku Windows na komputerze.

 

G K S P

W tych kolumnach zaznacz pola wyboru, przypisujące pozostałe atrybuty czcionek do stylu pisma. Są to:

G – pogrubienie

K – kursywa

S – przekreślenie

P – podkreślenie

 

Wys.

W tej kolumnie należy wpisać wysokość czcionek. Wielkość czcionki dla drukarek graficznych jest podawana w dziesiętych częściach milimetra. Przeliczenia z jednostek punktowych na dziesiętne części milimetra należy wykonywać samodzielnie.

Jeden amerykański punkt drukarski, stosowany w Windows, to 0.3528 mm, stąd wielkości czcionki najczęściej wykorzystywanej przy druku książek, tj. 10 punktów, odpowiada wielkość 35.

Zdefiniowane style pisma mogą teraz być identyfikowane w definiowanych raportach przez nadaną im nazwę symboliczną.