Drukuj

Porównanie kont środka i szablonu księgowań - dialog

W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.

 

Wybrane konta

W tej ramce można zaznaczyć pola wyboru przy nazwach kont decydując, że zaznaczone konta zostaną porównane z szablonem. Są to konta specjalne z panelu Konta opisu środka trwałego. Są to odpowiednio:

Konto środka

Konto umorzeń bil.

Konto umorzeń pod.

Konto różnicy

Konto poza koszty

 

Porównaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu, w celu porównania kont środka i kont szablonu.

 

Przepisz konta z szablonu

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu, w celu przypisania do środka odpowiednich kont z szablonu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.