Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Miejsca użytkowania > Etykiety miejsc użytkowania - graficzny

Drukuj

Etykiety miejsc użytkowania - graficzny

Przeznaczenie

Drukuje etykiety z kodami kreskowymi, opisującymi miejsc użytkowania środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Miejsce użytkowania okna Miejsce użytkowania.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Etykiety miejsc użytkowania, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.