Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia > Amortyzacja środków - Excel

Drukuj

Amortyzacja środków - Excel

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie zaplanowanego przebiegu dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wybranego środka trwałego lub grupy środków trwałych, a następnie otwiera arkusz programu Excel i umieszcza w nim wyniki raportu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_exc w oknie Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Amortyzacja w roku, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w otwartym arkuszu programuExcel.