Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Ulgi inwestycyjne > Ulga inwestycyjna - graficzny

Drukuj

Ulga inwestycyjna - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie dokumentujące stan ulgi inwestycyjnej, na wskazany dzień.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Środki okna Ulga inwestycyjna.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Ulga inwestycyjna, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.