Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia > Umorzenie środków - graficzny

Drukuj

Umorzenie środków - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie dokumentujące szczegółowo (miesiącami) przebieg wykonanej amortyzacji środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Umorzenie w roku, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.