Pojęcia podstawowe > Drzewko katalogów

Drukuj

Drzewko katalogów

Wiele danych w module Środki Trwałe ma charakter hierarchicznych struktur drzewiastych. Przykładowo w katalogu środków trwałych można umieszczać podkatalogi grup środków, w podkatalogach można tworzyć dalsze podkatalogi. Struktura taka przypomina strukturę folderów dyskowych (katalogów) w komputerze. Tego rodzaju dane są prezentowane w postaci struktur drzewiastych, nazywanych dla uproszczenia drzewkami. Nazwa ta wynika z analogii do drzew występujących w naturze, drzewko danych bowiem przypomina zwykłe drzewo, odwrócone korzeniami do góry.