Pojęcia podstawowe > Zmiana wartości środka

Drukuj

Zmiana wartości środka

System pozwala na zmianę wartości środka trwałego w czasie jego użytkowania i związaną z tym zmianę okresu jego amortyzowania lub zmianę współczynnika modyfikującego. Możliwe jest również przeprowadzenie zmiany wartości z powodu częściowej sprzedaży lub likwidacji środka trwałego. Może to być spowodowane zniszczeniem lub sprzedażą jednej z części składowych środka.

W celu przeprowadzenia procesu zmiany wartości należy podświetlić środek na liście w oknie Środki trwałe przycisk b_st_zmw i w dialogu Zmiana wartości określ zakres zmian. Nawet jeżeli środek został już całkowicie umorzony, istnieje jeszcze możliwość przeprowadzenia zmiany wartości tego środka.