Drukuj

Okno Ograniczenia podatkowe

W tym oknie możliwe jest zdefiniowanie ograniczeń podatkowych. Dostępne są, zgodnie z przepisami, dwie metody definiowania ograniczeń podatkowych, odrębnie dla roku 1995 (górna część okna, wyrażone jako procent kwoty umorzenia roku poprzedniego) i dla lat następnych (dolna część okna, wyrażone poprzez część faktycznego przyrostu kwoty umorzeń w roku poprzednim).

W nagłówku znajdują się przyciski polecenia:

 

b_zapisz

Zapisuje wprowadzone zmiany.

 

b_anuluj

Przerywa definiowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian.

 

Rozpoczęcie procesu definiowania następuje po zaznaczeniu opcji, uaktywniającej odpowiednio górną lub dolną część okna, a tym samym wybraniu metody naliczania ograniczeń. Następnie należy wypełnić aktywne pola panelu przez wpisanie liczb lub wybranie z opuszczanych pól listy odpowiednich dla wybranej metody wartości.

 

Ograniczenia podatkowe dla roku 1995

Dla środków zaktualizowanych w roku

W tym polu należy wybrać z opuszczanego pola listy rok 1995.

 

umorzenia w roku

W tym polu widoczny jest rok, dla którego definiowane jest ograniczenie. Powinien to być rok 1995.

 

nie może być większe niż

W tym polu należy wpisać procentową stawkę ograniczenia podatkowego równą 124.

 

umorzenia za rok

W tym polu należy wybrać z opuszczanego pola listy rok umorzenia 1994.

 

Ograniczenia podatkowe dla lat następnych

Dla środków zaktualizowanych w roku

W tym polu należy wybrać z opuszczanego pola listy rok 1995.

 

przyrost kwoty umorzenia w roku

W tym polu widoczny jest rok, dla którego definiowane jest ograniczenie.

 

w stosunku do kwoty odpisów za rok

W tym polu należy wybrać z opuszczanego pola listy rok 1994.

 

nie może być większy niż

W tym polu należy wpisać procentową stawkę ograniczenia podatkowego równą 50.

 

różnicy pomiędzy teoretycznym przyrostem kwoty odpisów amortyzacyjnych w roku

W tym polu należy wybrać z opuszczanego pola listy rok 1995.

 

Należy pamiętać, że poprawne działanie wpisywanego ograniczenia jest uzależnione od wypełnienia wszystkich pól w danej części okna.