Drukuj

Panel Szczegółowe rozliczenia – okno Ulga inwestycyjna

W tym panelu można na bieżąco sprawdzić stan wykorzystania przydzielonej dla środka trwałego kwoty ulgi inwestycyjnej w kolejnych miesiącach lub latach.

W górnej części panelu grupa opcji Pokaż kwoty rozliczenia ulgi można wybrać sposób wyświetlania rozliczeń:

w latach

z podziałem na miesiące

 

Wyświetlona poniżej tabela jest podzielona na podwójne kolumny miesięcy lub lat, w których widoczne są kwoty zaliczone w każdym z okresów jako koszty i jako rozliczenie ulgi dla poszczególnych środków objętych ulgą. Podział tych kwot jest zdefiniowany w panelu Sposób rozliczania ulg ustawień modułu.