Drukuj

Menu Funkcje

Menu Funkcje zawiera polecenia sterujące dostępem do podstawowych okien modułu. Znajdują się w nim następujące polecenia:

Środki Trwałe

Amortyzacja planowana

Operacje

Miejsca użytkowania

Centra kosztów

Ulgi inwestycyjne

Ustawienia

Umowy LWD

Rejestr zdarzeń

Konta

Cechy środków

Szablony księgowania

Klasyfikacja środków (KST)

Osoby

Kontrahenci

Raporty

Edycja logo firmy

Porównanie grup środków